Ga terug naar de actie

​1. Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs, dient de speler een qr-code te scannen of code in te vullen op de website
2. Prijswinnaars ontvangen direct een bericht op de website zelf. Als de prijswinnaar binnen 2 weken na bekendmaking van de prijsuitslag niet heeft gereageerd, dan behoudt de winkel zich het recht om een andere winnaar aan te wijzen.
​3. Mocht de prijswinnaar niet bereikt kunnen worden vanwege een ongeldig e­mailadres en/of naam, dan behoudt de winkel zich het recht om een andere winnaar aan te wijzen.
4. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of tegoedbonnen.
5. Indien de actie op een oneerlijke of onwettelijke wijze wordt beïnvloed, behoudt de winkel zich het recht om de prijzen niet uit te keren en deelnemers uit te sluiten van deelname.
​6. De actie loopt zolang aangegeven.
​7. De winnaar ziet direct of er een prijs is gewonnen.
​8. Winnenbij.nl houdt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.
9. Winnenbij.nl en de winkel zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mogelijk kan ontstaan door een gewonnen prijs.
10. Winnenbij.nl en de winkel zijn als organisator van de actie, niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade.
11. Winnenbij.nl en de winkel zijn niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software drivers en browser plug­ins en gebruikersinstellingen m.b.t. cookies.
12. ​Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
13. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
​14. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.